BALÍČKY AŽ -25%

Covid-19

Z dôvodu súčasných opatrení proti zníženiu  nákazyvírusom covid-19 môže dochádzať k oneskoreniam pri doručovaní zásielok. Na našej strane funguje všetko plynule a zásielky sú odoslané ešte v ten istý, prípadne nasledujúci pracovný deň po zadaní objednávky. Bohužiaľ, v súčasnosti je však doručovanie spoločnosti preťažené.


Ďakujeme za pochopenie.